วัฒนธรรมองค์กร

ความหลงใหล: เติบโตในงานที่หลงใหลค้นหาความเป็นเจ้าของในงานที่มีความสุขและถือว่างานเป็นธุรกิจของคุณเอง

ความเร็ว: ให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำงานเป็นทีมทีมปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานและรับประกันประสิทธิภาพในการทำงาน

รายละเอียด: รายละเอียดกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเชื่อมโยงทุกลิงค์และทำทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยใจ

ความสามารถในการดำเนินการ: ทีมปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงต้องมั่นใจในการดำเนินการที่ดีและปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำงานของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด